MÖTESDIALOGEN | Tidaholmsvägen 14| 566 31 Habo | Sweden | Tel: 0708-741305  | info@motesdialogen.se

MADE BY RSMEDIA

Samtalsteknik


Samtalsteknik och kommunikation mellan människor blir bäst om man enas om en gemensam, genomtänkt värdegrund.


”För mig är det absolut viktigaste ordet
Värdegrundsarbete!

Det är basen till allt det fina som sedan sker i kommunikationen mellan personer, mellan personal och ledning och som skapar en konstruktiv och effektiv möteskultur”


Mari Lindahl

MötesDialogen

MÖTES

DIALOGEN

Kommunikation mellan individer

MD metoden är en samtalsteknik som man utbildas i där syftet är att lära sig hitta en gemensam grund att stå på. Den baseras på att ta fram en värdegrund, där man visar djup respekt för var och ens kompetenser, synlig som dold. Kompetenser som inte får komma till sin rätt idag

MD metoden bygger på tillit, tilltro till varandra samt respekt för de beslut som tas.


MD metoden bygger på att alla har ett eget ansvar att vara delaktiga för att gemensamt driva företaget framåt.


MD metoden  fokuserar på att lyfta fram den enskildes dolda resurser och kompetenser i gruppen som kanske idag hålls tillbaka av företagets öppna/dolda kultur.


MD metoden hjälper till att alla får ett gemensamt språk i företaget.


Hör av dig för mer information och för att boka ett möte!

Samtal och möten där personer befinner sig på olika nivåer kan behöva en del verktyg för att fungera bättre.


Jag ger dig 5 snabba tips på kommunikation:Beställ nyhetsbrev